Kontakty

Korešpondenčná adresa
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3 
P.O. Box 42 
850 05 Bratislava 55 

Zobraziť v google maps
Zavolajte na *1100
Z pevnej linky volajte na číslo:
0800 00 1100
Zo zahraničia použite číslo:
+421 2 / 5919 1000
Adresa elektronickej pošty:
tatrabanka@tatrabanka.sk
Prevádzkovateľ
Obchodné meno:Tatra banka, a.s.
Sídlo:Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1
Právna forma:akciová spoločnosť
Register:Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
Číslo zápisu:oddiel Sa, vložka č. 71/B
IČO:00 686 930
DIČ:2020408522
IČ DPH:SK7020000944
Orgán dohľadu a sídlo: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
www.tatraacademy.sk