Digitálna speváčka, gamerka, fashionistka, osobnosť
Followuj bejby blue
Digitálna speváčka, gamerka, fashionistka, osobnosť
Otvor si účet

Kontakty
pre digitálne
osobnosti

Adresa

Tatra banka, a. s.
Hodžovo námestie 3

P. O. Box 42
850 05 Bratislava 55

Zobraziť na mape

Dialog *1100

Z pevnej linky volajte na číslo:
0800 00 1100

Zo zahraničia použite číslo:
+421 2/5919 1000

Adresa elektronickej pošty:
tatrabanka@tatrabanka.sk

Prevádzkovateľ

Obchodné meno:
Tatra banka, a. s.

Sídlo: Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1

Právna forma: akciová spoločnosť

Register: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I

Číslo zápisu: oddiel Sa, vložka č. 71/B

IČO: 00 686 930

DIČ: 2020408522

IČ DPH: SK7020000944

Orgán dohľadu a sídlo: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava