Gizka rieši Študentský účet: Otvor si Študentský účet a získaj 30 EUR

Týmto sa zaväzujeme, že každému, kto splní podmienky akcie Tatra Academy 2019 „GIZKA RIEŠI ŠTUDENTSKÝ ÚČET: OTVOR SI ŠTUDENTSKÝ ÚČET A ZÍSKAJ 30 EUR“ (ďalej len „akcia“), automaticky pripíšeme na jeho Študentský účet odmenu vo výške 30 EUR najneskôr do 7 pracovných dní od otvorenia Študentského účtu.

Podmienky akcie:

  • otvorenie Študentského účtu v období od 6. 5. 2019 do 3. 11. 2019– 23:59 hod. na pobočke Tatra banky, a.s. alebo online prostredníctvom mobilnej aplikácie Tatra banka, alebo
  • zriadenie identifikačných, autentifikačných a autorizačných prostriedkov, spolu s prístupom k svojmu Študentskému účtu formou elektronických komunikačných médií v období od 6. 5. 2019 do 3. 11. 2019– 23:59 hod pre klientov ktorý už mali Detský účet,
  • majiteľ Študentského účtu si v období od 29.4.2018 nezrušil žiaden už existujúci účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB.

Pre účely akcie sa Študentským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100 % zľavou pre študentov denného štúdia od 15. roku veku do dovŕšenia 20. roku veku automaticky alebo od 20. roku veku do dovŕšenia 26. roku veku po predložení potvrdenia o návšteve školy, ktoré musí byť predložené Tatra banke, a.s. najneskôr do 3. 11. 2019.

Pre účely akcie sa Detským účtom rozumie účet s balíkom služieb Tatra PersonalTB so 100% zľavou pre deti do dovŕšenia 15. roku veku.

Tatra banka, a.s. po splnení podmienok akcie pripíše odmenu vo výške 30 EUR len na jeden Študentský účet a to ten, ktorý si klient otvorí ako prvý. V prípade otvorenia ďalšieho Študentského účtu klient nemá nárok na pripísanie odmeny na ďalší otvorený Študentský účet. Požiadať o preverenie dôvodu nepripísania odmeny je možné do 30. 11. 2019.

Tatra banka, a.s. si vyhradzuje právo podmienky tejto akcie kedykoľvek zmeniť alebo odvolať, pričom zmenu alebo odvolanie týchto podmienok zverejní s uvedením dňa účinnosti v obchodných priestoroch a na internetovej stránke www.tatraacademy.sk. Každá zmena podmienok akcie je účinná jej zverejnením.

Akcia prebieha od 6. 5. 2019 do 3. 11. 2019